Anton Czechow

„Każdy człowiek ukrywa coś w sobie. ”

Anton Czechow

Inne cytaty: