Anton Czechow

„Bez próżnowania nie ma prawdziwego szczęścia. ”

Anton Czechow

Inne cytaty: