Anatole France

„Doświadczenie płynące z naszych błędów czyni nas lepszymi. ”

Anatole France

Inne cytaty: