Anatole France

„Chrześcijaństwo oddało miłości wielką przysługę, traktując ją jako grzech. ”

Anatole France

Inne cytaty: