Alfred Hitchcock

„Diana i Bazyl żyli długo i szczęśliwie – nie pobrali się. ”

Alfred Hitchcock

Inne cytaty: