Albert Camus

„Wolność to nic więcej, niż szansa na bycie lepszym. ”

Albert Camus

Inne cytaty: