Albert Camus

„(…) nieustępliwe trwanie przy odmowie jest aktem pozytywnym, którego konsekwencje są pozytywne.”

Albert Camus

Inne cytaty: